Pro obce

Strategie obce představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů k řízení změn a zároveň i samotný proces řízení těchto změn. Zahrnuje přesné určení žádoucího směru rozvoje obce, stanovuje přesný postup, průběžné sledování, vyhodnocování průběhu a výsledků rozvoje.

Strategický plán zajišťuje

 • dlouhodobé komplexní systematické řízení obce
 • efektivní mobilizaci vlastních zdrojů (finančních i lidských)
 • flexibilitu obce včas a správně reagovat na změny v okolním prostředí
 • udává jasný směr budoucího vývoje obce bez ohledu na politickou situaci
 • vytváří objektivní základ pro rozhodování o prioritách
 • maximalizaci příležitostí a minimalizaci negativních dopadů hrozeb
 • posilování lokální demokracie
 • vytváří novou platformu komunikace s veřejností a zainteresování občanů na veřejném dění


Kvalitně zpracovaný strategický plán obce propojuje příležitosti využít k rozvoji obce finančních prostředků z nového programovacího období EU 2014-2020.

Využijte nabídky zpracovat strategický plán obce ještě před vyhlášením prvních výzev z nového dotačního období 2014 - 2020. Strategický plán určitě oceníte při rozhodování, jakou výzvu využít.

Hlavní tematické oblasti strategického plánu od TZ Grants s.r.o.:

 • obyvatelstvo
 • bydlení
 • občanská vybavenost
 • hospodářství
 • cestovní ruch
 • trh práce
 • technická infrastruktura
 • dopravní dostupnost a obslužnost
 • životní prostředí
 • veřejná správa
 • další oblasti dohodou


Co získáte:

 1. V analytické části strategického plánu zachytíme situaci obce v jednotlivých oblastech (případně zhodnocení předchozího plánu) + provedeme SWOT analýzu. Jednoduše zjistíme, co za kolik se udělalo, co funguje a co nefunguje.
 2. V návrhové části stanovíme hlavní směry rozvoje obce, její vize, cíle a priority, tj. jak by obec měla v budoucnu vypadat (= obecná strategie), určíme hlavní opatření a aktivity, které k dosažení dané vize chceme zvládnout v následujících (např. 4) letech (= program rozvoje) s ohledem na rozpočtové možnosti.
 3. V realizační části na základě programu rozpracujeme činnosti na nejbližší 1–2 roky (= akční plán), stanovíme, kdo a co bude konkrétně dělat, vyřešíme financování.

 

Rozsah a cena strategického plánu se odvíjí od podrobnosti analýz a míry konkretizace rozvojových aktivit.

S námi to určitě zvládnete!

Pokud máte zájem o nezávaznou konzultaci v oblasti strategického plánování, neváhejte kontaktovat Mgr. Tomáše Šína, telefonicky na 776 348 729, emailem na sin@tzgrants.cz nebo nás osobně navštivte v naší kanceláři v budově konického zámku na adrese Kostelní 46, Konice.