O nás

Jsme společnost zabývající se poskytováním kompletní agendy v souvislosti s čerpáním dotačních prostředků z fondů EU a národních zdrojů.

Vedení společnosti

Mgr. Tomáš Šín – jednatel, projektový manažer.

Sedmým rokem se zabývám oblastí dotací, fondů EU i národních zdrojů financování projektových záměrů nejrůznějšího typu. Mám zkušenosti jak z pozice hodnotitele projektů podporovaných z ROP, tak úspěšného pisatele investičních i neinvestičních projektů. Zabývám se aktivním vyhledávání nových dotačních příležitostí pro klienty. Na starosti mám psaní a administraci projektů, přípravu podkladů k monitorovacím a závěrečným zprávám, zpracování finančních plánů projektu.

Email: sin@tzgrants.cz

Tel: +420 776 348 729

 

Mgr. Zuzana Šínová – jednatelka, projektová manažerka.

Vystudovala jsem Humanitní studia na Univerzitě Karlově v Praze. Už při studiích jsem absolvovala kurz Project Management v anglickém jazyce, spolupracovala jsem s Nadací rozvoje občanské společnosti, s Dobrovolnickým centrem a s organizací ADRA jako lektor v projektu Prvák. Další zkušenosti jsem získala jako koordinátor více než dvaceti vzdělávacích projektů financovaných z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, Úřadu práce a Fondu dalšího vzdělávání. Práci na projektech jsem si zkusila i z druhé strany jako pisatel projektů z Regionálního operačního programu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Životní prostředí, Úřadu práce, Národní agentury pro evropské vzdělávací záležitosti apod.

Domluvím se anglicky a jsem schopna zpracovat žádost o dotaci v angličtině.

Ráda jsem součástí životního procesu projektu ve všech jeho činnostech. Těším se na příležitosti nového dotačního období a spolupráci s dalšími žadateli.

Ve společnosti TZ Grants mám na starosti jednání s klienty, řešení vztahů se subdodavateli, uzavírání smluv, psaní, koordinaci a administraci projektů.

Email: sinova@tzgrants.cz

Tel: +420 608 412 461